TV& VIDEO

chất lượng sống

Người dân hưởng lợi gì từ đề án đô thị thông minh?

Người dân hưởng lợi gì từ đề án đô thị thông minh?

VTV.vn - Giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, chính quyền số... là những lợi ích mà người dân TP.HCM có thể hưởng thụ ngay trong giai đoạn đầu tiên của dự án đô thị thông minh.