TV& VIDEO

Chất lượng tinh trùng

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng tinh trùng

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng tinh trùng

VTV.vn - Đây là thông tin rất đáng chú ý được đăng tải trên tạp chí y khoa Enviromental Medicine của Mỹ.