TV& VIDEO

chất lượng xăng

Cây xăng số 9 ở Vĩnh Phúc đảm bảo chất lượng

Cây xăng số 9 ở Vĩnh Phúc đảm bảo chất lượng

VTV.vn - Tổng Cục đo lường chất lượng tại Hà Nội đã có kết luận cuối cùng về chất lượng xăng dầu tại cây xăng số 9, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.