TV& VIDEO

chặt phá

Rừng khu Ramsar Mũi Cà Mau sắp chỉ còn tên gọi?

Rừng khu Ramsar Mũi Cà Mau sắp chỉ còn tên gọi?

 Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, nguyên nhân là do người dân đốn đước hầm than, nhưng với số lượng gỗ bị mất lên đến hàng ngàn m3, phải chăng chỉ có những người dân phá rừng?