TV& VIDEO

chất phụ gia

Nguy hiểm sử dụng phụ gia thực phẩm sai cách, phụ gia không được phép

Nguy hiểm sử dụng phụ gia thực phẩm sai cách, phụ gia không được phép

VTV.vn - Việc sử dụng phụ gia thực phẩm sai cách, liều lượng, phụ gia không được phép sẽ rất nguy hại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.