TV& VIDEO

chất thải công nghiệp

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư cải thiện môi trường Việt Nam

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư cải thiện môi trường Việt Nam

VTV.vn - Doanh nghiệp công nghiệp Kyowakiden đang mở rộng đầu tư và triển khai dự án cải thiện môi trường tại các khu công nghiệp của Việt Nam.