TV& VIDEO

chất thải công nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đưa vào hoạt động nhà máy xử lý chất thải công nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đưa vào hoạt động nhà máy xử lý chất thải công nghiệp

VTV.vn - Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, công nghệ xử lý chất thải tiên tiến đang áp dụng tại các nước phương Tây đã có mặt và bắt đầu được vận hành.