chất thải y tế

Cà Mau: 100% bệnh viện, trung tâm y tế vi phạm về môi trường

Cà Mau: 100% bệnh viện, trung tâm y tế vi phạm về môi trường

VTV.vn - 100% bệnh viện, trung tâm y tế tại Cà Mau chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive