TV& VIDEO

chất thải y tế

Công nghệ xử lý rác của Hà Nội còn lạc hậu

Công nghệ xử lý rác của Hà Nội còn lạc hậu

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung được đề cập tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/9.