TV& VIDEO

chất thải y tế

Hà Nội xử phạt nặng các bệnh viện xả chất thải nguy hại ra môi trường

Hà Nội xử phạt nặng các bệnh viện xả chất thải nguy hại ra môi trường

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại 233 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, xử lý 148 cơ sở vi phạm.