TV& VIDEO

chất vấn bộ trưởng

Giao thông đô thị - Chủ đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Giao thông đô thị - Chủ đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

VTV.vn - Tại phiên chất vấn vào sáng 16/8, vấn đề xây dựng, kiến trúc giao thông đô thị đã được lựa chọn là chủ đề chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng.