TV& VIDEO

chất vấn bộ trưởng

Đổi mới trong hoạt động chất vấn

Đổi mới trong hoạt động chất vấn

VTV.vn - Tại phiên chất vấn ngày mai (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm cải tiến một số cách thức tổ chức chất vấn trong đó có hình thức hỏi và trả lời ngay.