TV& VIDEO

châu chấu

Hãi hùng đại dịch châu chấu tại Cao Bằng

Hãi hùng đại dịch châu chấu tại Cao Bằng

VTV.vn - Thành phố Cao Bằng đang phải đương đầu với nhiều ổ dịch châu chấu bùng phát, gây hại trên cây trồng.