Châu Tinh Trì

Viên Vịnh Nghi khẳng định không mâu thuẫn với Châu Tinh Trì

Viên Vịnh Nghi khẳng định không mâu thuẫn với Châu Tinh Trì

VTV.vn - Viên Vịnh Nghi bị đồn đại đã làm phật lòng Châu Tinh Trì khi cả hai làm việc cùng nhau năm 1994.