TV& VIDEO

chạy chức

Chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

Chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

VTV.vn - Tổng Bí thư đề nghị, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần đi sâu làm rõ nội hàm và biểu hiện của vấn đề chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ.