"Chảy máu chất xám"

"Chảy máu chất xám"  - vấn đề không riêng ở Việt Nam

"Chảy máu chất xám" - vấn đề không riêng ở Việt Nam

VTV.vn - "Chảy máu chất xám" là cụm từ được nhắc đến từ lâu, tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại này không chỉ đã và đang xảy ra ở Việt Nam, mà còn tại nhiều nước trên thế giới.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive