TV& VIDEO

chạy thận nhân tạo

Tranh luận về trách nhiệm bị can - bác sĩ Hoàng Công Lương

Tranh luận về trách nhiệm bị can - bác sĩ Hoàng Công Lương

VTV.vn - Một số luật sư cho rằng thiếu căn cứ để quy kết tội cho bác sĩ Hoàng Công Lương và việc truy tố bác sĩ này khiến nhiều y bác sĩ hoang mang.