TV& VIDEO

chế biến cá tra

Giải pháp bền vững cho ngành cá tra

Giải pháp bền vững cho ngành cá tra

VTV.vn - Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cá tra vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất để vực dậy ngành hàng cá tra.