TV& VIDEO

chế biến gỗ

Nhiều cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam từ nhu cầu thị trường thế giới

Nhiều cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam từ nhu cầu thị trường thế giới

VTV.vn - Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.