TV& VIDEO

chế biến hải sản

Gia tăng nguồn nguyên liệu xuất khẩu thuỷ sản ở Quảng Ngãi

Gia tăng nguồn nguyên liệu xuất khẩu thuỷ sản ở Quảng Ngãi

VTV.vn - Ngư dân Quảng Ngãi tranh thủ trời yên biển lặng ra khơi và liên tục trúng mùa. Nhờ vậy mà nguồn nguyên liệu chế biến hải sản xuất khẩu cũng gia tăng ngay từ đầu năm.