chế biến hải sản

Bộ NN&PTNT cùng 28 tỉnh thành bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác chế biến hải sản

Bộ NN&PTNT cùng 28 tỉnh thành bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác chế biến hải sản

VTV.vn - Sáng 4/4 tại TP. Nha Trang, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác chế biến hải sản.