TV& VIDEO

chế biến hải sản

Thẻ vàng của EC với ngành khai thác chế biến hải sản và chuyện thay đổi nhận thức

Thẻ vàng của EC với ngành khai thác chế biến hải sản và chuyện thay đổi nhận thức

VTV.vn - Các địa phương ven biển đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để thay đổi nhận thức của ngư dân về nghề cá có trách nhiệm, đặc biệt là không khai thác bất hợp pháp.