chế biến thủy sản

Khánh Hòa: Khắc phục tình trạng khai thác thủy sản trái phép

Khánh Hòa: Khắc phục tình trạng khai thác thủy sản trái phép

VTV.vn - EU rút thẻ vàng cảnh cáo đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Điều này tác động mạnh đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản.