TV& VIDEO

chế độ diệt chủng

Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức đại hội bất thường

Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức đại hội bất thường

VTV.vn - Sáng 19/1, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã tiến hành đại hội bất thường.