TV& VIDEO

chế độ diệt chủng

Việt Nam – Campuchia là láng giềng gần gũi

Việt Nam – Campuchia là láng giềng gần gũi

VTV.vn - Quốc Vương Norodom Sihamoni khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là hàng xóm, láng giềng gần gũi của nhau và là anh em của nhau.