TV& VIDEO

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Vua đầu bếp 2017: Thấy Chế Nguyễn Quỳnh Châu gặp khó, Pha Lê lao vào giúp đỡ

Vua đầu bếp 2017: Thấy Chế Nguyễn Quỳnh Châu gặp khó, Pha Lê lao vào giúp đỡ

VTV.vn - Trong tập 5 Vua đầu bếp 2017, Pha Lê đã thể hiện sự nghĩa hiệp khi giúp đỡ Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong những phút cuối cùng của vòng thử thách.