chém lợn

Bộ VHTT&DL cấm thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực

Bộ VHTT&DL cấm thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực

VTV.vn - Bộ VH-TT&DL ban hành công văn đề nghị chỉ đạo các ban, ngành địa phương tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive