TV& VIDEO

chém lợn

Bộ VHTT&DL cấm thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực

Bộ VHTT&DL cấm thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực

VTV.vn - Bộ VH-TT&DL ban hành công văn đề nghị chỉ đạo các ban, ngành địa phương tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.