Chèo kéo khách

Thu hồi giấy phép nếu không chấn chỉnh hoạt động tại bến Ninh Kiều

Thu hồi giấy phép nếu không chấn chỉnh hoạt động tại bến Ninh Kiều

VTV.vn - Việc mời gọi, chèo kéo khách xảy ra trên khu vực đường bộ và khu vực ngoài phạm vi Cảng du lịch Ninh Kiều gây khó khăn cho việc quản lý.