TV& VIDEO

chết khô

Công nghệ tưới nước nhỏ giọt vẫn nan giải ở Tây Nguyên

Công nghệ tưới nước nhỏ giọt vẫn nan giải ở Tây Nguyên

Hạn hán trên diện rộng ở Tây Nguyên khiến nhiều loại cây trồng phải đối mặt với tình trạng khô hạn căng thẳng. Giải pháp sử dụng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt đem lại hiệu quả tốt, tuy nhiên không thể thực hiện được.