chi cục hải quan

Đóng cửa Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

Đóng cửa Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa có ban hành quyết định giải thể Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh từ ngày 1/6/2018.