TV& VIDEO

Chi Cục Thuế

Cục Thuế TP.HCM làm việc cả ngày thứ Bảy

Cục Thuế TP.HCM làm việc cả ngày thứ Bảy

VTV.vn - Cục Thuế TP.HCM phải bố trí công chức làm việc cả ngày thứ Bảy cho đến hết tháng 12/2016.