chỉ dẫn địa lý

Còn nhiều thách thức trong quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước

Còn nhiều thách thức trong quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước

VTV.vn -Chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước đóng góp không nhỏ vào việc phát triển bền vững cây điều, để quản lý, sử dụng yếu tố này hiệu quả, vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.