TV& VIDEO

chỉ dẫn địa lý

Công bố chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Quản Bạ

Công bố chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Quản Bạ

VTV.vn - Hồng không hạt Quản Bạ trở thành sản phẩm thứ 56 trong cả nước được xác lập và bảo hộ chỉ dẫn địa lý.