TV& VIDEO

Chi đầu tư

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Không đẩy việc lên Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Không đẩy việc lên Chính phủ

VTV.vn - Sáng 26/8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tài chính.