TV& VIDEO

chỉ định thầu

Cần có nghị định riêng về đầu tư BT

Cần có nghị định riêng về đầu tư BT

VTV.vn - Để tránh thất thoát cho Nhà nước, các chuyên gia nhấn mạnh cần có nghị định riêng về đầu tư BT.