TV& VIDEO

chỉ định thầu

Phê duyệt, thẩm định dự án BOT giao thông còn nhiều thiếu sót

Phê duyệt, thẩm định dự án BOT giao thông còn nhiều thiếu sót

VTV.vn - Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn nhiều bất cập là 1 trong 13 hạn chế của các dự án BOT giao thông đã được chỉ ra trong báo cáo giám sát của Ủy ban TVQH.