chi phí lãi vay

Siết chặt quản lý thuế với các DN có giao dịch liên kết

Siết chặt quản lý thuế với các DN có giao dịch liên kết

VTV.vn - Nghị định 20 mới được Chính phủ ban hành có những quy định mới siết chặt quản lý về thuế đối với các tập đoàn nước ngoài hay doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive