TV& VIDEO

chi phí lãi vay

Chồng chéo quy định vay vượt giới hạn không được trừ thuế

Chồng chéo quy định vay vượt giới hạn không được trừ thuế

VTV.vn - Quy định này được đề xuất nhằm tránh rủi ro khi DN phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay nhưng đang bị coi là chồng chéo với quy định quản lý giao dịch liên kết.