TV& VIDEO

chi phí vận tải

Kết nối đường sắt vào cảng Hải phòng: vừa thiếu, vừa yếu

Kết nối đường sắt vào cảng Hải phòng: vừa thiếu, vừa yếu

VTV.vn - Nhiều năm qua, các tuyến đường sắt kết nối vận tải hàng hóa tại khu vực Hải Phòng vẫn trong tình trạng vừa thiếu, lại vừa yếu.