TV& VIDEO

chỉ số cải cách hành chính

Bộ Công an công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Bộ Công an công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

VTV.vn - Sáng nay (3/11), tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định "Chỉ số cải cách hành chính trong công an nhân dân năm 2017".