TV& VIDEO

đổi mới sáng tạo

Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, Việt Nam xếp hạng thứ 47 trên 127 quốc gia/nền kinh tế về đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 12 bậc.