TV& VIDEO

Chỉ số đổi mới toàn cầu

Top 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới năm 2016

Top 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới năm 2016

VTV.vn - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Đại học Cornell (Mỹ) hôm 15/8 đã công bố bảng xếp hạng 25 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới.