chỉ số giá tiêu dùng

Chưa thông qua Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Chưa thông qua Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.