TV& VIDEO

chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm 2017 tăng 3,53%

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm 2017 tăng 3,53%

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng đã nâng CPI bình quân cả năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016.