TV& VIDEO

chỉ số giá tiêu dùng

Giá thịt lợn phục hồi tác động mạnh đến đà tăng của CPI tháng 8

Giá thịt lợn phục hồi tác động mạnh đến đà tăng của CPI tháng 8

VTV.vn - Giá thịt lợn phục hồi khiến chỉ số giá nhóm thực phẩm tiếp tục tăng cao đồng thời tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng 8.