chỉ số khối cơ thể

Xét nghiệm máu, biết được tuổi thọ

Xét nghiệm máu, biết được tuổi thọ

VTV.vn - Một phương pháp xét nghiệm máu đồng thời là xét nghiệm tuổi thọ: tính toán tuổi sinh học và cho biết bạn còn bao nhiêu năm sống trước mắt.