chi tiêu quốc phòng

Mỹ tăng ngân sách quốc phòng và nâng trần nợ

Mỹ tăng ngân sách quốc phòng và nâng trần nợ

VTV.vn - Chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong năm tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo. Mức trần nợ liên bang cũng được tăng trong 2 năm tới.