TV& VIDEO

chi tiêu quốc phòng

Mỹ công bố chiến lược quốc phòng năm 2018

Mỹ công bố chiến lược quốc phòng năm 2018

VTV.vn - Quân đội Mỹ cần giành được những lợi thế chiến lược trước Nga và Trung Quốc và ưu tiên việc sẵn sàng cho chiến tranh.