TV& VIDEO

chỉ tiêu tuyển sinh

Nhiều trường THPT miền núi Phú Yên phải xét tuyển học bạ để đủ chỉ tiêu tuyển sinh

Nhiều trường THPT miền núi Phú Yên phải xét tuyển học bạ để đủ chỉ tiêu tuyển sinh

VTV.vn - Sau khi kết thúc tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển, một số trường THPT tại tỉnh Phú Yên phải áp dụng cả hình thức xét tuyển học bạ mới đủ chỉ tiêu.