TV& VIDEO

chỉ tiêu tuyển sinh

ĐH Luật TP.HCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 1.900

ĐH Luật TP.HCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên 1.900

VTV.vn - Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố phương thức tuyển sinh năm 2018.