chỉ tiêu

Chỉ tiêu vào các trường CAND 2018 giảm mạnh

Chỉ tiêu vào các trường CAND 2018 giảm mạnh

VTV.vn - Chỉ có 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, đại học CAND là Học viện ANND, Học viện CSND, Đại học ANND, Đại học CSND và Đại học PCCC.