TV& VIDEO

chi tiêu

Năm 2017, người Việt chi gần 8.000 tỉ đồng ăn snack

Năm 2017, người Việt chi gần 8.000 tỉ đồng ăn snack

VTV.vn - Hãng nghiên cứu thị trường Statista ước tính bình quân mỗi năm, một người Việt tiêu thụ khoảng 700 gram snack tương đương 85.000 đồng.