Chiến dịch Giờ Trái đất

Các thành phố trên thế giới tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất

Các thành phố trên thế giới tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất

VTV.vn - Thành phố Sydney của Australia là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới hưởng ứng Giờ Trái đất.