TV& VIDEO

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

VTV.vn - Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội".