chiến dịch quảng cáo

Bán hàng mùa cuối năm - Từ ý tưởng tới thực thi

Bán hàng mùa cuối năm - Từ ý tưởng tới thực thi

VTV.vn - Việc khai thác hiệu quả thời gian bán hàng cuối năm cũng như vạch ra những chiến dịch có sức hút với khách hàng sẽ giúp các cửa hàng thu về nhiều lợi nhuận.