TV& VIDEO

chiến dịch truyền thông

Phát động chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em

Phát động chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em

VTV.vn - Sáng 1/6, TP.HCM đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em.