chiến sĩ

Lễ cầu siêu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Lễ cầu siêu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VTV.vn - Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảoTổ quốc.