TV& VIDEO

chiến thắng điện biên phủ

Ai Cập phát sóng chương trình trực tiếp ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ai Cập phát sóng chương trình trực tiếp ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đài Truyền hình Quốc gia Ai Cập đã thực hiện một chương trình Truyền hình trực tiếp nhằm chiêm nghiệm những giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ và ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.