chiến tranh giải phóng

Ký ức Việt Nam: Câu chuyện dép cao su

Ký ức Việt Nam: Câu chuyện dép cao su

Đôi dép cao su đã gắn bó thân thiết với cán bộ và chiến sĩ ta qua hai cuộc kháng chiến. Nó là biểu tượng giản dị, thủy chung trong hai cuộc chiến tranh giải phóng đau thương mà oanh liệt của dân tộc ta. Dép cao su đã trở thành biểu tượng của sự giản dị, một đặc trưng của người chiến sĩ cách mạng Việt Nam.