chiến tranh nhân dân

Sức mạnh của lòng yêu nước

Sức mạnh của lòng yêu nước

VTV.vn - Cả dân tộc Việt Nam đã chủ động bước vào cuộc kháng chiến, dù biết sẽ lâu dài và nhiều gian khổ, hy sinh với một niềm tin tất thắng.