TV& VIDEO

chiến tranh thế giới thứ 2

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Đền Yasukuni

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Đền Yasukuni

VTV.vn - Ngôi đền này vốn là nguồn gốc dẫn đến những tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và các nước láng giềng từng phải hứng chịu chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thời chiến tranh.