TV& VIDEO

chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Nga tưởng niệm 75 năm ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Nga tưởng niệm 75 năm ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

VTV.vn - Nga đã tưởng niệm 75 năm ngày bắt đầu chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.