TV& VIDEO

chim cánh cụt

Thú vị sự kiện chim cánh cụt đi lễ đền đầu năm mới

Thú vị sự kiện chim cánh cụt đi lễ đền đầu năm mới

VTV.vn - Trong những ngày đầu của năm mới, người Nhật có truyền thống đi lễ đền chùa để cầu may.