chính phủ Ấn Độ

Ấn Độ áp dụng án tử hình đối với tội ấu dâm

Ấn Độ áp dụng án tử hình đối với tội ấu dâm

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua việc áp dụng án tử hình đối với tội danh xâm hại tình dục trẻ em dưới 12 tuổi.