TV& VIDEO

chính phủ điện tử

Giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018

Giảm 1,7% biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018

VTV.vn - Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, trong đó có nội dung giảm biên chế.