chính phủ điện tử

Những nút thắt cần được giải quyết để xây dựng Chính phủ điện tử

Những nút thắt cần được giải quyết để xây dựng Chính phủ điện tử

VTV.vn - Các chuyên gia đã kiến nghị những giải pháp gỡ nút thắt để lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử đạt được mục tiêu đề ra.